Rønne Sejlklub

..... en aktiv sejlklub

  

Hvis du har noget til denne opslagstavle- send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dato Emne
 14-01-2020

RØNNE SEJLKLUB

Ordinær generalforsamling 28. januar 2020 kl. 19 Endelig dagsorden

Download Dagsorden

Download Indkommene forslag

Vedtægter

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslår Torsten Menzel som dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2019.

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019.

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

• Det foreslås at der i 2020 afsættes midler til at renovere kabyssen. Den har ikke været rørt i henved 40 år. (Kirsten og Bjarne Holm)

 

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er:

• Seniorer: 600,00 kr.

• Ægtefælle: 300,00 kr.

• Junior: 400,00 kr.

• Pensionist: 300,00 kr. (Hvilket ikke ændrer ved evt. ægtefælles kontingent)

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Vælges for 2 år jf. §10).

På valg:

• Hans Ressel (modtager genvalg

• Anders Funch Nielsen (modtager ikke genvalg)

• Peter Andersen (modtager ikke genvalg)

• Henrik Thorsen (modtager genvalg)

 

Ikke på valg:

• Jonas Gjørup

• René Frandsen

• Bjarne Holm

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10).

På valg:

• Carsten Holm Nielsen

• Lars Byder

 

2 Valg af revisor. (vælges for 2 år jf. §10).

På valg:

• Torsten Boye Menzel

Ikke på valg:

• Kim C. Frederiksen

 

7. Valg af 2 revisorsuppleanter. (Vælges for 1 år jf. §10)

På valg:

• Ole Lyngberg

• Aksel Sonne

 

8. Eventuelt. Herunder drøftelse af næste sæson.

 

 

 

SMS-kæden

Vi sender fra tid til anden meddelelser ud til de medlemmer der har oplyst deres mobilnumre til medlemsadministratoren. Såfremt du ikke modtager/men dog ønsker disse meddelelser, bedes du sende dit mobilnr. til enten Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så vil vi sørge for at du kommer på listen fremover.

 

To vigtige opslag vedr. sejlads sikkerhed omkring Rønne

Download venligt disse for din egen sikkerheds skyld

 

Havneudvidelsen af Rønne Havn

Høft ved Nørrekås